WEN Biogas, collectieve biogas productie voor aardgasloos dorp

Gelieerd aan Lorèl Consultancy B.V.

Het probleem

Voor RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en WEN (Wijnjewoude Energie Neutraal) heeft L’orel Consultancy een onderzoek uitgevoerd bij 21 agrarische bedrijven. Daarbij was de vraag of die bedrijven energie kunnen opwekken voor het dorp.

Er is onderzocht welke energiebesparingen dan gerealiseerd zouden kunnen worden, wat  de best passende wijze voor opwekking zou zijn en / of onder welke voorwaarden de boeren bereid zouden zijn om gezamenlijk het dorp energieneutraal te maken.

De oplossing

Hierin heeft L’orèl de verschillende parameters in kaart gebracht. Momenteel worden een aantal opties verder uitgewerkt en worden er Businesscases berekend.

Wij helpen om uit e werken hoe dit innovatieve concept in de praktijk vorm zal kunnen krijgen.

Bekijk andere projecten

Projecten voor:

Individuele bedrijven / organisaties

Projecten voor:

Collectieven
(o.a. bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en branche organisaties)

Projecten voor:

Het integraal inrichten van
gebieden / bedrijfsterreinen
met netwerkbedrijven