Over ons

Onze missie is het bieden van integrale oplossingen om de energietransitie in de praktijk te realiseren.

Onze missie

Wij zijn gespecialiseerd in complexere vraagstukken op het gebied van energiebesparing en energieopwekking, door praktijkmetingen te koppelen aan conceptontwikkeling.

Daarnaast zijn we actief in het optimaliseren van stroomnetwerken in samenwerking met netwerkbedrijven en overheden, waarbij we met ‘out of the box’ denken betere opties realiseren.

L’orèl Consultancy

L’orèl is in 1998 te Groningen opgericht door energie expert en natuurkundige Rob Jacobs, die na jarenlang bij Gasunie te hebben gewerkt als ondernemer de energiebesparing in Nederland wilde aanjagen.

L’orèl werkt aan concrete verbeterprojecten en ontwikkelt zelf innovaties. Dat doen wij inmiddels tientallen jaren met succes en zijn steeds gemotiveerd om de energietransitie een stap verder te brengen. Dit doen we voor midden- en kleinbedrijven, agrarische corporaties, energiecorporaties, brancheverenigingen, bedrijfsterreinen, netwerkbedrijven, scholen, gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen.

Meestal werken we daarbij samen met andere partijen. Wij bedenken de oplossing en begeleiden de uitvoering tot de realisatie. Uiteraard is er bij innovatieve trajecten ruimte voor evaluatie en nazorg.

Ondescheidingen

Optimaal gebruik van zonnestroom in agrarisch gebied.

Prijsvraag vanuit RVO voor optimaal gebruik van zonnestroom in agrarisch gebied.

Winnaars: Auke-Jan Veenstra, Marcel Vroom & Rob Jacobs

Met de H2Arvester (de waterstofoogstmachine die landouwgrond dubbel benut)

Toegekend door RVO · nov. 2017

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op