Smart famer grid 0, 1 en 2

Gelieerd aan Lorèl Consultancy B.V.

Het project

Metingen door L’orèl Consultancy in 2008 – 2010 toonden aan dat er in het landelijke stroomnet capaciteitsproblemen waren, soms in afname en zeker bij teruglevering. Wij waren pioniers in dit belagrijkeinzicht en wilde oplossingen bedenken. Op basis van deze metingen hebben diverse partijen het Smart Farmer Grid (SFG) opgezet. In deze onderzoeken (2010 – 2020) zijn er uitzonderingsposities gerealiseerd, zodat de door L’orèl verzorgde metingen aan de ‘klantzijde’ gekoppeld worden met de metingen van Enexis aan de ‘transformatorzijde’.

De oplossing

Door de integratie van beide metingen in combinatie met berekeningen aan het net en aanpassingen in het klantgebruik kan de agrarische sector ook op het bestaande laagspanningsnet veel meer verduurzamen. Hier een onafhankelijke regisseur voor nodig die overkoepelend onafhankelijk adviseert voor klant en netwerk. L’orèl heeft deze positie in de SFG-projecten vervult. Echter is deze ‘functie’ in de energiewet nog niet opgenomen. Het is nu aan de politiek om dit mogelijk te maken.

Ondertussen worden er steeds meer projecten samen met L’orèl opgezet met vergelijkbare uitzonderingspositie, ook voor industrieterreinen.


Er kan op het bestaande stroomnet nog veel meer verduurzaamd worden zonder verzwaringen mits bedrijven gezamenlijk verduurzamen. Dat scheelt veel doorlooptijd, geld, mensen en materialen. En laat aan de laatste vier nu net een groot gebrek zijn in de energietransitie! Dit geldt zowel voor landelijke gebieden als op bedrijventerreinen.

Bekijk andere projecten

Projecten voor:

Individuele bedrijven / organisaties

Projecten voor:

Collectieven
(o.a. bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en branche organisaties)

Projecten voor:

Het integraal inrichten van
gebieden / bedrijfsterreinen
met netwerkbedrijven