Installatie richtlijn Zuivel

Gelieerd aan Lorèl Consultancy B.V.

Het probleem

We hebben op honderden boerderijen de verbruiken gemeten en geconstateerd dat de machinekamer energetisch slecht zijn gebouwd en de apparatuur slecht geplaatst wordt. Een analyse van spoelenergie in bijna 5.000 melkveestallen uit de de database Energiescan bevestigd dat hierdoor veel energie wordt verspild.

De oplossing

Door het opstellen van een installatievoorschrit gekoppeld aan 9 typen voorbeeldstallen wordt duidelijk gemaakt hoe er wel energetisch goed gebouwd kan worden, waarbij de melkkwaliteit minimaal gelijk blijft (maar meestal zelfs verbeterd). L’orel Consultancy heeft al op tientallen boerderijen laten zien dat het realiseerbaar is, vaak zelfs met lagere investeringen!

Bekijk andere projecten

Projecten voor:

Individuele bedrijven / organisaties

Projecten voor:

Collectieven
(o.a. bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en branche organisaties)

Projecten voor:

Het integraal inrichten van
gebieden / bedrijfsterreinen
met netwerkbedrijven