Energiescan Zuivel

Gelieerd aan Lorèl Consultancy B.V.

Het probleem

Voor FrieslandCampina is met partners een energiescan met database ontwikkeld en doorontwikkeld.

Deze is daarna overgenomen door de hele zuivelsector. De afgelopen jaren hebben 12.000 unieke boeren de energiescan met 100 energie-gerelateerde vragen beantwoord over verbruik, opwekking en melkproductie.

De oplossing

Op basis van deze 12.000 boeren zijn er betrouwbare kengetallen opgesteld aan de hand waarvan boerenbedrijven onderling met elkaar vergeleken worden. Op basis van de ingevulde antwoorden kunnen er zelfs energie verbeter adviezen op maat worden gegeven.

Bekijk andere projecten

Projecten voor:

Individuele bedrijven / organisaties

Projecten voor:

Collectieven
(o.a. bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en branche organisaties)

Projecten voor:

Het integraal inrichten van
gebieden / bedrijfsterreinen
met netwerkbedrijven