Boerenbedrijf Jan Pieter van Tilburg in gemeente Midden-Groningen

Gelieerd aan Lorèl Consultancy B.V.

Het probleem

In 2014 hebben we samen met de familie van Tilburg de energiezuinigste stal van Europa gebouwd in Hellum. Het was ook als eerste bedrijf Smart Grid Ready. Op dit bedrijf zijn bij de bouw in totaal 15 tussenmeters geplaatst (12 elektrisch en 3 warmtemeters) die aantonen dat de doelstellingen ruimschoots behaald worden zonder het bestaande stroomnet over te belasten.

De oplossing

Met de warmte uit de melk zijn het bedrijf en de woning sinds 2015 van het aardgas af. Verder is het bedrijf energetisch optimaal ontworpen (met aanpassingen op basis van de metingen) en is er deels geëlektrificeerd.

Hierdoor is het gemeten energieverbruik (elektrisch, gas en diesel) minder dan 105.000 kWh (omgerekend naar 1 eenheid) terwijl een vergelijkbaar bedrijf gemiddeld 260.000 kWh verbruikt. Dit betekent slechts 40% van het gemiddeld verbruik.

De nieuwste ‘elektrificeringsslag’ in 2019 zal het verbruik zelfs terugbrengen naar ±75.000 kWh, 30% van het gemiddelde.
Met een windmolen en zon-PV wordt het eigen stroomverbruik volledig gecompenseerd, waarbij 55% direct zelf wordt gebruikt. Met een dropswindmolen en zon-PV wordt nogmaals 40.000 kWh opgewekt, waarmee er zelfs 15.000 kWh ‘over’ is. Dit kan allemaal op het bestaande laagspanningsstroomnet.
Gemiddelde terugverdientijd van alle maatregelen ligt op 7 jaar. 

Sinds 2020 wordt mestkoeling ontwikkeld op de boerderij met en aantal partners. De WUR (Wageningen Universiteit Research) meet het effect van mestkoeling op de uitstoot van Amoniak, Methaan, CO2 en andere broeikasgassen.

Bekijk andere projecten

Projecten voor:

Individuele bedrijven / organisaties

Projecten voor:

Collectieven
(o.a. bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en branche organisaties)

Projecten voor:

Het integraal inrichten van
gebieden / bedrijfsterreinen
met netwerkbedrijven