Workshops Energiebesparing

Voor wie?

De workshops zijn bedoeld voor het MKB. Wij richten ons op bedrijven (o.a. melkveehouders) die willen besparen op hun energierekening of problemen hebben met hun energiebeheer of energieaansluiting.

De workshops worden gegeven aan groepen van ongeveer 10 min of meer vergelijkbare deelnemers. Bijvoorbeeld melkveehouders met een melkput.

Advies op maat

Bij deelnemende bedrijven met een afwijkend verbruik worden de energiestromen fysiek gemeten en gedurende de daaropvolgende bijeenkomsten geanalyseerd en uitgelicht. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij de gemeten bedrijven zelf waardoor theorie en praktijk samenkomen. Door de analyse van onze energie-expert in samenwerking met de deelnemers komen veel praktische inzichten en oplossingen tot stand.

De grote lijn

Er worden vier bijeenkomsten op locatie georganiseerd:

  1. Eerste bijeenkomst: Kick off: vergelijking verbruiken met kengetallen. De groep beslist gezamenlijk bij wie gemeten wordt. Eerste kennismaking met besparingen en praktijkrondleiding op bedrijf. Uitleg belang monitoring; Hierna wordt door ons gemeten.
  2. Tweede bijeenkomst (na ± 6 weken): uitleg 1ste meting en verdere verdieping. Opstart individueel plan van aanpak; Hierna wordt wederom door ons gemeten.
  3. Derde bijeenkomst (na weer ± 6 weken): uitleg 2de meting, verdere verdieping en eerste evaluatie, eerste stappen zetten op het gebied van energiebesparing. Afmaken individueel plan van aanpak;
  4. Vierde bijeenkomst, samenvatting en synthese (na ± 1 jaar), presentatie van dit jaar monitoren, ervaringen delen.

Tussen alle bijeenkomsten is er op individueel niveau contact over te nemen maatregelen en vinden indien noodzakelijk individuele bedrijfsbezoeken plaats. De ervaringen worden met de hele groep gedeeld.

De essentie van de workshops is dat alle informatie voor alle deelnemers toegankelijk is, het is beter te leren van andermans fouten dan zelf de mist in te gaan