Green Deal

Deskundige onafhankelijke begeleiding beoogt een besparing van 400.000 kg CO2 bij zestig melkveehouders.


Green Deal

Zo’n 60 leden van DOC Kaas krijgen de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding vanuit L’orél Consultancy hun bedrijven energetisch te optimaliseren. Het programma van deze Green Deal richt zich op energiebesparing en -opwekking op melkveebedrijven. Het is de ambitie om eind 2015 jaarlijks het energieverbruik op de deelnemende melkveebedrijven te verminderen en zodoende 400.000 kg CO2 minder uit te stoten.

Met de Green Deal, en met het oog op het reduceren van 400.000 kg CO2, is het programma Energie op de Melkveehouderij opgezet. Het programma bestaat uit vijf dagdelen en vindt plaats op bedrijven van de deelnemers (hierna bezoekbedrijven genoemd). De rode draad bij elke bijeenkomst is kennisopbouw, monitoring en haalbare doelstellingen. Per bijeenkomst wordt een thema uitgewerkt met uitleg, experimenten en individuele berekeningen. De deelnemers ontvangen naast begeleiding een geavanceerde kWh meter die digitaal de meetgegevens doorgeeft voor de analyses.