Rekentools en apps


Rekentools en Apps

Om meer grip te krijgen over het onderwerp energie en om energiebesparing tastbaarder te maken ontwikkeld L`orél consultancy rekentools en Apps. Met deze tools kan doormiddel van simpele handelingen een beter productkeuze worden gemaakt of wordt een apparaten gemonitord waardoor zichtbaar wordt of het apparaat nog werkt naar behoren. De rekentools en Apps zijn volledig onafhankelijk.

De volgende rekentools en Apps zijn te downloaden dan wel te gebruiken:

1App Compressor toolapp
2Rekentool VoorkoelersLink
3Rekentool Warmte terugwinLink

Heeft u een suggestie of wilt u samen met ons een rekentool of app ontwikkelen, neem dan gerust contact op via het contact formulier

1. Compressor tool

Compressor tool geeft inzicht in energie verbruiken en voorkomt hoge energierekening en hoge onderhoudskosten bij robotmelkveebedrijven.

Compressoren bij robot melkveebedrijven zijn erg kwetsbaar. Lucht lekken, defecte luchtdrogers en slijtage zijn allemaal oorzaken waardoor de verbruiksuren en indirect de energiekosten en onderhoudskosten van de compressoren stijgen. Dit blijft vaak onopgemerkt. Het apparaat blijft werken en je merkt niet (zo snel) dat de compressor meer uren per dag draait terwijl de hoeveelheid melk wel gelijk blijft.

De oplossing om de kosten voor de compressor inzichtelijk te maken is monitoring. Dit kan elke melkveehouder met een robot makkelijk zelf doen met de compressor tool app. Deze app geeft de agrariër de mogelijkheid om de actieve compressor uren af te zetten tegen de melkproductie. Hieruit volgt een grafiek die inzicht geeft in afwijkende waarden. Afwijkende waarden in draaiuren gekoppeld aan hoeveelheid melk van de compressor zorgen voor een extra kostenpost die snel opgelost dient te worden. Downloaden en invullen kan veel geld schelen en voorkomt onnodige onderhoudskosten en mogelijk zelfs storingen.

Download de compressor tool (app) hier.

2. Voorkoelers rekentool

Hoe ver kan ik mijn melk terug koelen met een voorkoeler? Wat levert mij dit op?

De rekentool melkvoorkoeler is een onafhankelijke rekentool die u antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Met de rekentool kunt u op basis van vier invoergegevens bepalen:

  1. Tot welke temperatuur de melk op uw bedrijf maximaal terug gekoeld kan worden;
  2. Hoeveel elektriciteit (kWh) u hiermee jaarlijks bespaart;
  3. Hoeveel euro’s u hiermee jaarlijks bespaart. Hiermee kunt u bepalen hoeveel u wilt/kunt investeren in een nieuwe voorkoeler.

Op basis van de vier invoergegevens kan uw verkoper/leverancier uitrekenen met welke voorkoeler u het door u gewenste resultaat kunt behalen.

3. Warmte terugwin rekentool

Kan de vrijgekomen warmte van de melk benut worden voor het maken van warm water? Wat levert mij dit op?

De rekentool WarmteTerugWinning (WTW) of Free-Heater is een onafhankelijke rekentool die u in zeven stappen antwoord geeft op bovenstaande vragen.