Energiemetingen Power Quality

Wilt u uw energierekening verlagen, flikkeren uw lampen, hebben uw apparaten vaak last van storing of kampt u met hoge onderhoudskosten? Met onze adviezen en begeleiding helpen we u om deze vraagstukken op te lossen.

Door middel van een gerichte energiemeting worden de problemen in kaart gebracht. Op basis van een analyse bieden wij vervolgens gepaste oplossingen.

Met onze speciale apparatuur kunnen wij zowel de kwaliteit van het energienet (zogenaamde Power Quality) als de aanwezige apparaten en hun afnamepatronen analyseren.

Ons onderzoek levert duidelijke besparingsmogelijkheden op. Uiteraard begeleiden we u met het ontwerp, toepassen en het beheer van de oplossing

Een Energiemeting Power Quality bestaat uit het volgende onderzoek:

  • Stroom en spanningsmeting (er wordt gedurende een bepaalde tijd meetapparatuur op het bedrijf aangesloten op alle relevante groepen)
  • Inventarisatie (analyse aanwezige apparatuur, toepassing van de apparatuur en het verbruik van de apparatuur)
  • Vergelijking (waar staat het bedrijf t.o.v. andere soortgelijke bedrijven )
  • Analyse (welke stappen kan het bedrijf maken )
  • Aanbevelingen (geadviseerde stappen tot verbetering )
  • Presentatie (uitleg en overleg over de te nemen stappen)

Daarna bieden wij als aanvullende diensten:

  • Begeleiding bij de uitvoering van de verbeterstappen
  • Overleg met eventuele betrokken partijen bij de realisatie hiervan