De bouwbegeleiding van de energiezuinigste stal van Europa ; in 8 jaar tijd terug verdient

  • Eigenaar familie Van Tilburg
  • Locatie Westerzanden 2, Hellum, Groningen

Hoe maak je energetisch de beste keuze.

De energiezuinigste stal van Europa staat in Groningen. Deze stal verbruikt 60 — 70 % minder energie dan vergelijkbare nieuwbouwstallen. Tevens worden er geen zware milieuverontreinigende HFK koelmiddelen meer toegepast. Daarmee loopt eigenaar Jan Pieter van Tilburg vooruit op toekomstige wetgeving in 2020 wanneer het gebruik van zware HFK koelmiddelen in heel Europa gefaseerd wordt verboden.

De kennis en ondersteuning van L’orél consultancy in combinatie met het vooruitstrevende ambities van de melkveehouder hebben geleid tot dit succes. Tevens is de eis van de melkveehouder om de extra duurzaamheidsinvestering in 8 jaar tijd terug te verdienen gehaald.

De kennis en ondersteuning van L’orél consultancy in combinatie met het vooruitstrevende vermogen van de melkveehouder heeft geleid tot dit succes. Tevens is de eis van de melkveehouder om de extra duurzaamheidsinvestering in 8 jaar tijd terug verdient gehaald.

Bijzonderheden project

  • De energiezuinigste technieken worden toegepast in een optimale setting:
  • De energiezuinige verlichting is specifiek berekend voor deze stal, waardoor er slechts minimale “lichtvervuiling” buiten de stal optreedt. Tevens zorgt dit voor een zeer laag verbruik per m2.
  • De warmte die tijdens het koelen uit de melk gehaald wordt, wordt in deze stal gebruikt om warm water te maken. Het opgewarmde water kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden zoals het verwarmen van het tapwater voor de reinigingsinstallatie en voor de verwarming van de woning. Dit gebeurt met de geïntegreerde warmtepomp-techniek (het zogeheten ECO200 principe).
  • Online monitoring over langere periode, hierdoor worden er praktijk data gegenereerd.